Kamervragen over Marcouch en islamlessen

De SP heeft Kamervragen gesteld over uitspraken van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart over islamlessen in het openbaar basisonderwijs. Marcouch zei in het najaarsnummer van het VOS/ABB-magazine Over Onderwijs dat wat hem betreft op alle openbare basisscholen in Amsterdam dergelijke levensbeschouwelijke lessen worden ingevoerd. Lees verder

De SP-Tweede Kamerleden Jasper van Dijk en Sadet Karabulut willen van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW weten hoe zij denkt over het feit dat Marcouch positief staat tegenover het idee om in het openbaar onderwijs in heel Amsterdam islamlessen in te voeren. Daarbij refereren ze aan een uitspraak van algemeen directeur Dennis Bode van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) in het blad Over Onderwijs. Bode zegt dat de openbare basisscholen weliswaar de wettelijke taak hebben om godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs mogelijk te maken als ouders daarom vragen, maar dat er tot nu toe in Slotervaart geen ouders zijn die deze wens hebben uitgesproken.

Bovendien stelt Bode dat het mogelijk maken van islamlessen op dit moment wellicht te veel gevraagd is, omdat de openbare basisscholen in Amsterdam-Slotervaart al veel energie steken in het verhogen van hun onderwijskwaliteit. ‘Dit moeten we er niet nog eens bovenop krijgen’, aldus Bode.

Klik hier voor het artikel in Over Onderwijs.

De Kamervragen van de SP staan in de rechterkolom.

Bijlagen