Kamervragen over omstreden onderzoek Zeewolde

De VVD heeft Kamervragen gesteld over een onderzoek van Zeewolde naar de haalbaarheid van christelijk voortgezet onderwijs in deze gemeente. Lees verder

VVD-Kamerlid Ton Elias wil van minister Marja van Bijsterveldt van OCW weten hoe zij denkt over het initiatief van de gemeente Zeewolde. Hij vraagt zich af of het wel de taak van een gemeente is om het initiatief te nemen tot een onderzoek naar de haalbaarheid van bijzonder onderwijs. 

In de wet staat immers dat het stichten van een bijzondere school een particuliere aangelegenheid is. Elias wil weten of de minister bereid is de gemeente Zeewolde hierop te wijzen en of zij mogelijkheden ziet om een dergelijk onderzoek tegen te gaan.

In Zeewolde is al sinds jaren openbaar voortgezet onderwijs. De openbare school Levant trekt er leerlingen uit Zeewolde en het ruime buitengebied van deze Flevogemeente. Levant vormt samen met de openbare school Slingerbos in Harderwijk de bij VOS/ABB aangesloten OSG Slingerbos | Levant.

De Kamervragen van VVD-Kamerlid Elias staan in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen