Kamervragen over openbaar onderwijs Limburg

Voorzitter Alexander Pechtold van de Tweede Kamerfractie van D66 wil opheldering van minister Ronald Plasterk van OCW over de positie van het openbaar onderwijs in Limburg. VOS/ABB is nauw bij deze kwesties betrokken. Lees verder

De vragen van Pechtold gaan over drie openbare scholen in de gemeente Landgraaf, die sinds kort onder het bevoegd gezag van de stichting MOVARE vallen.

De D66-leider vreest dat de statuten van deze stichting ertoe leiden dat de gemeentelijke overheid de belangen van het openbaar onderwijs niet meer goed kan behartigen, wat ten gunste zou kunnen zijn van het bijzonder onderwijs.

Pechtold wil ook van de minister weten of hij ervan op de hoogte is dat in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas een rooms-katholieke school wordt omgezet in een openbare school, terwijl die blijft ressorteren onder een katholieke stichting. Ook hier is het volgens de D66-leider onduidelijk of aan de wettelijke vereisten rondom het openbaar onderwijs wordt voldaan.

VOS/ABB kent de situatie in Limburg goed. Directeur Theo Hooghiemstra ziet dat plaatselijke politieke belangen een rol kunnen spelen bij zaken die openbare en bijzondere schoolbesturen aangaan. VOS/ABB doet er alles aan, zo benadrukt Hooghiemstra, om de openbare identiteit ook in samenwerkingsbesturen zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen.

Ritske van der Veen van VOS/ABB Consulting ondersteunt onder meer het Limburgse bestuur Akkoord! po, dat nauw bij de zaak in de gemeente Horst betrokken is. ‘Wij moeten er als VOS/ABB voor zorgen dat het openbaar onderwijs niet wordt gemangeld tussen verschillende politieke belangen’, aldus Van der Veen. Hij wijst erop dat vergelijkbare kwesties ook elders in Limburg en tevens in Noord-Brabant actief aandacht van VOS/ABB vragen.

De Kamervragen van Alexander Pechtold staan in de rechterkolom. In Dagblad De Limburger heeft een artikel over deze kwestie gestaan: klik hier.

Informatie: Ritske van der Veen, 0348-405274, rvanderveen@vosabbconsulting.nl

Bijlagen