Kamervragen over ‘ophokuren’ voortgezet onderwijs

De Partij voor de Vrijheid (PVV) in de Tweede Kamer wil van minister Marja van Bijsterveldt van OCW weten hoe zij denkt over de zogenoemde ophokuren in het voortgezet onderwijs. Lees verder

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) meldde onlangs dat er in het voortgezet onderwijs nog steeds veel uren zijn die niet met onderwijs of begeleiding worden ingevuld. Het gemiddeld aantal uren dat hiermee verloren gaat, staat volgens het LAKS op jaarbasis gelijk aan twee lesweken.

Het PVV-Kamerlid Harm Beertema heeft hier Kamervragen over gesteld. Hij noemt het ‘onacceptabel’ dat scholen ‘niet alle verplichte uren kunnen invullen’. Hij wil dat de minister de scholen hierop aanspreekt en dat de inspectie strenger gaat controleren.

Klik hier voor de Kamervragen van Beertema.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.