Kamervragen over problemen met gym

Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van de publicatie in de media over de uitkomsten van de CNV-enquête ‘Helft scholen heeft problemen met lessen lichamelijke opvoeding’. Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW geeft aan de problemen te onderkennen en serieus te nemen. Op diverse fronten wordt naar oplossingen gezocht. Lees verder

Oud-minister Maria van der Hoeven van OCW had al een toezegging gedaan over de gesignaleerde problemen, zoals de zwaarte en omvang van de leergang bewegingsonderwijs, de praktisch-organisatorische problemen van de scholen en de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde pabostudenten. 

Staatssecretaris Dijksma verwacht in november het evaluatierapport aan de Kamerleden te kunnen aanbieden. Tussentijds zal zij zich bezighouden met een heldere uitleg over de huidige regelgeving en en extra voorlichting aan de scholen, pabostudenten en pas afgestudeerden. Verder werkt VOS/ABB met de collegabesturenorganisaties en het Landelijk Overleg Lerarenopleiding aan een voorlichtingsprotocol.

Tot slot zal bekeken worden of combinatiefuncties en duale aanstellingen tot de mogelijkheden behoren. Het gaat dan om de mogelijkheid dagarrangementen te realiseren met onderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang, sport, cultuur en activiteiten in de buurt. Hierbij tekent zij aan dat scholen, sportverenigingen en organisaties wel zelf de keuze moeten maken of ze hierop in willen haken.

Momenteel mogen mbo-afgestudeerden (onder meer van het CIOS) en sporttrainers alleen onder supervisie van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding of een groepsleerkracht met oude bevoegdheid assisteren bij het bewegingsonderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl