Kamervragen over schoolbesturen die beleggen

PvdA-Kamerlid Staf Depla wil opheldering van minister Ronald Plasterk van OCW over het beleggingsbeleid van onderwijsinstellingen.
Lees verder

De vragen van Depla volgen op een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat onderwijsinstellingen in 2008 als gevolg van de financiële crisis slechte resultaten hebben behaald op beleggingen.

Het PvdA-kamerlid wil van de minister weten hoe dit verlies zich verhoudt met met de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen van onderwijs en onderzoek’ (Regeling B&B). In die regeling staat dat beleggen voor deze instellingen alleen is toegestaan als de hoofdsom is gegarandeerd.

Depla vraagt de minister ook of die het aanvaardbaar acht dat onderwijsinstellingen beleggen met geld dat in principe voor onderwijs bestemd is. Het Kamerlid spreekt in dit verband van ‘een gokje wagen’. Hij wil dat de minister de betrokken scholen hierop aanspreekt.

A-rating
Beleidsmedewerker Reinier Goedhart van VOS/ABB merkt op dat onderwijsinstellingen sinds 2001 zijn gebonden aan de Regeling B&B, waarin staat dat de hoofdsom moet zijn gegarandeerd en dat er alleen zaken mogen worden gedaan met betrouwbare financiële instanties met een A-rating.

‘Het is dus niet mogelijk dat schoolbesturen beleggen op de beurs, omdat daar de hoofdsom niet gegarandeerd is. Dat schoolbesturen toch beleggingsverliezen hebben opgelopen, komt doordat de de ratings c.q. de banken die zich bezighouden met beleggen en belenen, toch niet zo betrouwbaar leken als dat ze waren. Voorbeelden zijn ABN-AMRO, ING, SNS, die een A-rating hadden maar, zoals we allemaal maar al te goed weten, moesten worden gered door de Staat’, aldus Goedhart.

Dubbele A-rating
Hij vervolgt: ‘Door deze gang van zaken is de Regeling B&B aangepast. Er moet nu sprake zijn van een dubbele A-rating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus, wil een schoolbestuur liquiditeiten die het tijdelijk niet nodig heeft, met enige winstmarge willen wegzetten. Het is dus absoluut niet zo dat schoolbesturen gokken. Het is helaas wel zo dat sommige het slachtoffer geworden van de financiële crisis, maar dan wel binnen de regels…’

Goedhart wijst er verder op dat schoolbesturen door hun accountant worden gecontroleerd op beleggen en belenen en dat DUO (het vroegere CFI) direct ingrijpt als blijkt dat de regels worden overtreden.

Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl