Kamervragen over statistisch gegoochel van minister

SP-Tweede Kamerlid Manja Smits wil van minister Marja van Bijsterveldt van OCW helderheid over de getallen die zij gebruikt in de discussie over de aantallen zorgleerlingen. Lees verder

De jongerenkrant Seven Days meldde onlangs dat de Inspectie van het Onderwijs verkeerde cijfers over zorgleerlingen gebruikt en dat de minister naar eigen goeddunken met het cijfermateriaal goochelt.  Smits wil van Van Bijsterveldt weten wat er van deze berichtgeving klopt.

In de krant stond onder meer dat in het basisonderwijs niet 10 procent maar 8 procent zorgleerling is, omdat leerlingen met een rugzakje dubbel zouden worden geteld. Het SP-Kamerlid wil weten of ook in het voortgezet onderwijs op die manier wordt geteld, waardoor de minister –al of niet met opzet-  een verkeerd beeld schetst waarmee ze de bezuinigingen op passend onderwijs kan verdedigen.

Klik hier voor de Kamervragen van Manja Smits.

Klik hier voor het bericht in de Seven Days.