Kamervragen over te lage uitgaven voor huisvesting

D66-fractieleider Alexander Pechtold heeft Kamervragen gesteld over het achterhouden van onderwijshuisvestingsgeld door de gemeenten. De vragen volgen op het bericht dat de gemeenten jaarlijks 330 miljoen euro minder uitgeven aan onderwijshuisvesting dan ze er via het gemeentefonds voor ontvangen. Lees verder

Pechtold wil van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW weten of het klopt dat de gemeenten 330 miljoen euro per jaar te weinig uitgeven. Het geld voor onderwijshuisvesting dan van het ministerie van OCW via het gemeentefonds bij de gemeenten binnenkomt, is niet-geoormerkt. Gemeenten mogen er dus in principe mee doen wat ze willen, maar het mag duidelijk zijn dat dit ongewenst is.

De D66-fractieleider wil ook weten of het duidelijk is wat er gebeurt met het geld dat niet naar onderwijshuisvesting gaat. Deze vraag van Pechtold sluit aan bij de situatie in verschillende gemeenten, waaronder Maastricht. In Over Onderwijs nr. 2 van dit jaar legt bovenschools manager Rob Beaumont van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsbestuur jong Leren uit dat het niet te achterhalen is waar het geld blijft dat niet aan onderwijshuisvesting wordt besteed. In Maastricht gaat het om gemiddeld 1,5 miljoen euro per jaar. Klik hier voor het artikel.

Pechtold vraagt Van Bijsterveldt tevens of zij vindt dat er nader onderzoek nodig is naar de discrepanties tussen de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

Rechtstreeks naar de schoolbesturen
Eerder werd bekend dat CDA-onderwijswoordvoerder Jan Jacob van Dijk ervoor pleit om het ministerie van OCW voortaan het onderwijshuisvestingsbudget rechtstreeks aan de schoolbesturen te laten overmaken. Zie een van de gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Klik hier voor de Kamervragen van D66-fractieleider Pechtold.