Kamervragen over vergoeding voor laptops

De PvdA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de vergoeding die een school voor voortgezet onderwijs aan ouders vraagt voor het gebruik van laptops.
Lees verder

De PvdA-Kamerleden Marianne Besselink en  Hans Spekman baseren hun vragen aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW op een factuur van een niet nader bij naam genoemde vo-school. Deze school brengt ouders 245 euro in rekening voor het leasen van een laptop en de kosten van bijbehorende licenties.

De PvdA’ers vinden dat dit haaks staat op het feit dat de school de leermiddelen uit de lumpsum moet betalen, en dat ouders hier dus niet aan hoeven bij te dragen. Zij benadrukken dat de school ouders nooit kan verplichten om te betalen voor het gebruik van laptops.

Rijkdom en armoede
Besselink en Spekman wijzen er bovendien op dat het vragen van een vergoeding voor een laptop de segregatie in het onderwijs kan bevorderen, wat zij uit maatschappelijk oogpunt ongewenst vinden. De keuze voor een school mag niet worden ‘bepaald door de rijkdom of armoede van de ouders’, aldus de PvdA-Kamerleden.

Zij vragen Van Bijsterveldt om ‘schoolbesturen nogmaals duidelijk te maken dat het gebruik, de aanschaf of de huur van laptops vrijwillig is en dat, wanneer grootschalig gebruik van laptops plaatsvindt binnen het onderwijs, scholen zelf in de laptops dienen te voorzien’.

Vergoeding vrijwillig
De Helpdesk van VOS/ABB bevestigt dat scholen ouders niet kunnen verplichten tot een vergoeding voor een laptop. Dat staat duidelijk verwoord in de memorie van toelichting bij de wet over de ‘gratis’ schoolboeken, waar laptops overigens niet onder vallen. ‘In de huidige situatie kan het bezit van een laptop door scholen niet van ouders worden geëist en andersom kunnen ouders dit niet van scholen eisen’, zo meldt de brochure ‘Uw bijdrage aan de schoolkosten’.

In de brochure staat ook dat onderwijsinstellingen zelf voor laptops moeten zorgen ‘op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop voor het leerproces noodzakelijk is geworden’.

Klik hier voor de brochure ‘Uw bijdrage aan de schoolkosten’;

Klik hier voor de Kamervragen van de PvdA. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl