Kamervragen over weigeren allochtone leerlingen

De SP heeft Kamervragen gesteld over ‘witte’ scholen in Amsterdam die allochtone leerlingen zouden weigeren. Het Parool heeft hierover onlangs bericht. Lees verder

De Kamerleden Jasper van Dijk en Sadet Karabulut willen van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW weten of zij het onaanvaardbaar vindt als blijkt dat scholen inderdaad leerlingen weigeren, omdat die van allochtone afkomst zijn. Ook vragen ze haar of ze instrumenten heeft om hiertegen op te treden.

De SP’ers willen dat Dijksma een onderzoek instelt naar de vermeende Amsterdamse praktijken. Ook vragen ze haar of ze bereid is algemene acceptatieplicht in te voeren, zodat het ook voor niet-openbare scholen verplicht wordt alle leerlingen aan te nemen, mits zij en hun ouders de uitgangspunten van de school accepteren.

In hun vragen verwijzen Van Dijk en Karabulut impliciet naar het Nijmeegse plan om de aanmelding van leerlingen aan een bindend plaatsingsadvies te koppelen. Het voorstel in Nijmegen gaat ervan uit dat leerlingen in principe in hun eigen wijk naar school gaan. Ouders kunnen wel voorkeuren uitspreken.

Klik hier voor de Kamervragen van Van Dijk en Karabulut.

Klik hier voor het artikel in Het Parool.