Kantonrechter verbiedt ontslag na ontucht

Het schoolbestuur voor katholiek voortgezet onderwijs in Schiedam mag een leraar die is veroordeeld voor ontucht niet ontslaan. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Lees verder

De leraar in kwestie van de rooms-katholieke Scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam heeft zich tien jaar geleden, toen hij nog werkte voor de Christelijke Scholengemeenschap Penta College in Spijkenisse, schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met een leerlinge. Hij is daar op 1 februari van dit jaar voor veroordeeld  tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 40 uur. Bovendien moet hij zich vanwege gemiddeld recidiverisico onder behandeling van de reclassering laten stellen.

Het bestuur motiveert het ontslag van de leraar op basis van ‘gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden als bedoeld in artikel 7:685 BW’. Het stichtingsbestuur zegt het vertrouwen in de leerkracht te hebben verloren. Bovendien zou door handhaving van de leraar het vertrouwen in de school kunnen worden geschaad.

De kantonrechter wijst er echter op dat de leraar al voor zijn veroordeling aan de schoolleiding kenbaar heeft gemaakt, dat hij tijdens zijn eerdere werk ontuchtige handelingen met een leerlinge heeft verricht. Het bestuur heeft hem toen niet geschorst en hem zelfs op alle mogelijke manier ondersteund. Ook wijst de kantonrechter erop dat ouders en personeel niet willen dat de leraar wordt ontslagen. In een petitie wordt aangedrongen op zijn behoud.

De enige verandering die de kantonrechter ziet, is dat de leraar nu is veroordeeld. Maar dat, zo staat in de beschikking, ‘verandert op zichzelf niets aan de feiten noch aan de ernst van die feiten’. De kantonrechter heeft bepaald dat geen sprake is van gewichtige redenen zoals bepaald in artikel 7:685 BW en dat het stichtingsbestuur de leraar niet mag ontslaan.

Klik hier voor de uitspraak van de kantonrechter.

Klik hier voor een reportage over deze zaak in de uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk op donderdag 18 juni.

Naar aanleiding van deze zaak heeft onderwijsjurist Sandra Geerdink van VOS/ABB Consulting en Juridisch Advies aandachtspunten geïnventariseerd, waar besturen in geval van zedenzaken op kunnen letten.