Katern 2: Wet bescherming persoonsgegevens (wordt geactualiseerd)

Van het katern uit 2006 is in september 2013 een online herziening verschenen. Deze versie is niet meer actueel en wordt daarom in 2019 herzien.