Katern 13: Herziene druk Btw-richtlijnen in het onderwijs

Katern 13 gaat over de belasting over de toegevoegde waarde, oftewel de btw. De versie uit november 2007 was als gevolg van vele wijzigingen in de regelgeving niet meer bruikbaar. Daarom heeft VOS/ABB in juni 2011 een twee, geheel herziene druk gepubliceerd. Deze herziene versie is aan alle leden van VOS/ABB verstuurd. Lees verder

Het was nodig om de eerste druk van het katern over de btw-richtlijnen uit 2007 geheel te herzien, omdat in de laatste jaren de fiscale regelgeving voor onderwijsinstellingen sterk is gewijzigd. De wijzigingen hebben niet in de laatste plaats betrekking op de omzetbelasting. U krijgt dan ook het uitdrukkelijke advies om geen gebruik meer te maken van het voorgaande btw-katern uit 2007.

Omdat het een zeer complexe materie betreft, geeft het geheel herziene katern niet voor elke situatie een passende beschrijving. Gezien de complexiteit van de regelgeving blijft een concrete uitwerking in een specifieke situatie altijd maatwerk. Wij adviseren u zonodig een deskundige (belasting)adviseur te raadplegen.

Het geheel herziene katern nr. 13 is tot stand gekomen met medewerking van drs. Stefan van der Toorn en mr. Erik Klop van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs BV in Gouda. Het katern is als ledenservice gratis ter beschikking gesteld aan alle schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten.

Als lid van VOS/ABB kunt u het btw-katern, net als de overige katernen uit de VOS/ABB-reeks, gratis downloaden.

Alle andere katernen en het bijbehorende bewaarmapje zijn (bij) te bestellen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl