Katern over aanstellings- en ontslagbeleid herzien

Het VOS/ABB-katern over het aanstellings- en ontslagbeleid in het primair onderwijs is herzien. Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u de nieuwe versie downloaden. Het herziene katern komt niet in gedrukte vorm beschikbaar. Lees verder

Het VOS/ABB-katern 14 over het aanstellings- en ontslagbeleid in het primair onderwijs verscheen in digitale en gedrukte vorm op 1 december 2007. Vanwege veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe cao-bepalingen was het nodig het katern te actualiseren.

De nieuwe versie is alleen in digitale vorm beschikbaar voor de besturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Het katern is samengesteld door senior beleidsmedewerker Silvia Schouten van VOS/ABB, die gespecialiseerd is in HRM en arbeidsrecht. Zij kon tijdens het schrijven rekenen op inhoudelijke ondersteuning van eerstelijnsadviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB.

De herziening van de katernenreeks van VOS/ABB wordt gecoördineerd door senior-beleidsmedewerker Klaas te Bos van VOS/ABB.

U kunt het herziene katern downloaden als u via Mijn VOS/ABB met uw lidmaatschapscodes bent ingelogd.