Katern 15: School en aansprakelijkheid

Het VOS/ABB-katern nummer 15 over aansprakelijkheid van scholen in het primair en voortgezet onderwijs verschijnt op korte termijn. Lees verder

De praktijk leert dat scholen veel vragen hebben over claims van ouders. Die claims gaan bijvoorbeeld over diefstal van kleding of sieraden, schade aan fietsen of letsel na vechtpartijen. Scholen worden soms ook door ouders aansprakelijk gesteld voor verminderderde prestaties van leerlingen.

Katern 15 gaat in op de claimcultuur, die uit de Verenigde Staten lijkt te zijn overgewaaid. Zo worden bijvoorbeeld de wettelijke kaders weergegeven en de rol van school als werkgever geschetst. Ook gaat dit katern in op mogelijkheden om aansprakelijkheid te voorkomen. Tevens wordt antwoord gegeven op vragen die veelvuldig bij VOS/ABB binnenkomen.

Het katern wordt later in gedrukte vorm aan de leden verzonden en is vanaf dat moment ook (bij) te bestellen.