Katern goed onderwijs en goed bestuur ook online

Katern nr. 16 over goed onderwijs en goed bestuur, dat onlangs aan alle bij VOS/ABB aangesloten besturen is toegezonden, staat nu ook online. Lees verder

Het nieuwe katern gaat in op de wijzigingen van augustus 2010 in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de ExpertiseCentra (WEC). De wetswijzigingen schrijven voor dat de traditionele vorm van besturen niet langer mag en dat de functies van bestuur en toezicht moeten worden gescheiden.

De wetswijzigingen waren voor VOS/ABB aanleiding om de rol van het bevoegd gezag in relatie tot de onderwijskwaliteit en de totale verantwoordelijkheid voor de organisatie onder de aandacht te brengen. Uit contacten met leden werd duidelijk dat er veel behoefte was ontstaan aan deugdelijke informatie over het thema good governance in relatie tot onderwijskwaliteit.

Het katern besteedt specifiek aandacht aan de eigen positie van het openbaar onderwijs. Een belangrijk element van het nieuwe katern is dat concreet wordt gemaakt hoe schoolbesturen actief kunnen sturen op onderwijskwaliteit.

Katern nr. 16, met de titel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’, stond onder redactie van senior beleidsmedewerker Klaas te Bos. De VOS/ABB’ers Jan Bustin, Yoeri Sijl, Kirsten de Wilde, hans teegelbeckers en Janine Eshuis werkten eraan mee. 

Downloaden en (na)bestellen
Klik hier voor de katernenreeks van VOS/ABB (alleen toegankelijk voor leden). Alle bij VOS/ABB aangesloten besturen hebben een gratis exemplaar van katern 16 ontvangen.

Het gedrukte katern nr. 16 kan ook worden (na)besteld bij VOS/ABB. Leden betalen 4,95 euro, niet-leden 14,95 euro per stuk. U kunt het katern bestellen door een mailtje te sturen aan bestellijn@vosabb.nl onder vermelding van ‘Katern 16’.

Vermeldt u ook de organisatienaam en het adres waarnaar het katern moet worden verstuurd.