Katern Wet bescherming persoonsgegevens herzien

Het katern over de Wet bescherming persoonsgegevens is geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de herziene versie downloaden. Het katern is uit kostenoverwegingen niet in druk uitgebracht.

De oorspronkelijke versie van het katern uit 2006 voldeed niet meer. Dit had onder andere te maken met digitale ontwikkelingen, zoals de opmars van sociale media.

Het katern is herzien door adviseur mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB. De online herziene versie staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Niet-leden hebben daar geen toegang.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl