Katernen blikken vooruit op passend onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB publiceert binnenkort online revisies van de katernen Toelating en verwijdering PO en Toelating en verwijdering VO.

De gereviseerde katernen beschrijven de huidige procedure voor toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs en bieden tevens een blik op wijzigingen in verband met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De online revisies van deze twee katernen komen op het besloten ledengedeelte van deze website (downloads > katernen). De eindredactie van de revisies is bijna afgerond. Leden van VOS/ABB kunnen al een deel van de gewijzigde teksten downloaden.

Het gaat uitdrukkelijk om online revisies. Uit kostenoverwegingen heeft VOS/ABB besloten de revisies niet in druk uit te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl