Katholiek voortgezet onderwijs keldert

Katholieke scholen voor voortgezet onderwijs hebben te kampen met een leegloop. Zaten er begin jaren 90 nog in totaal 325.000 leerlingen op vo-scholen op rk-grondslag, nu zijn dat er circa 100.000 minder. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

De daling van het aantal leerlingen op rooms-katholieke scholen voor voortgezet onderwijs heeft volgens de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO) vooral te maken met demografische krimp in van oorsprong katholieke regio’s, zoals Oost-Brabant en Zuid-Limburg, zo meldt het ANP. Het is niet bekend of de negatieve berichtgeving over het seksueel misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk de keuze voor katholieke scholen negatief beïnvloedt.

VOS/ABB brengt de negatieve trend voor de katholieken in verband met het feit dat het openbaar onderwijs in Brabant en Limburg steeds meer voet aan de grond krijgt. De positie van de openbare scholen was daar altijd ondergeschikt aan die van de rk-scholen, maar tegenwoordig kiest een groeiend aandeel van de Brabantse en Limburgse ouders bewust voor openbaar onderwijs.

Dit heeft te maken met het feit dat het (katholieke) geloof in het gemiddelde Brabantse of Limburgse gezin nog maar een marginale rol speelt. Openbare scholen besteden op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid aandacht aan levensbeschouwing en religie. Kennelijk spreekt dat ouders meer aan dan de -vaak naar de achtergrond verdwenen- aandacht voor het katholicisme op rk-scholen. 

Op de protestants-christelijke scholen blijft het aantal leerlingen stabiel. Tegenover het ANP meldt de Besturenraad dat de keuze voor een christelijke school tegenwoordig niet meer vooral te maken heeft met de denominatie, hoewel ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen ‘wat meekrijgen van bijbelverhalen’. Dit illustreert de voortgaande ‘veropenbarisering’ van het bijzonder onderwijs.

Het aantal leerlingen op openbare vo-scholen blijft min of meer stabiel (ongeveer 250.000).

Klik hier voor de cijfers van het CBS.