Katholieken: wij hangen religie niet aan de wilgen!

De katholieke besturenkoepels KBO en KBVO spreken tegen als zouden zij in het onderwijs de roomse religieuze principes overboord willen gooien. Lees verder

De Commissie Onderwijsstelsel van de bonden KBO en KBVO bracht in september het advies Bevrijd de onderwijsdieren uit. Dit advies staat in het kader van een advies over de toekomst van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. De Onderwijsraad werkt daar nu aan.

Opmerkelijk is dat de roomse commissie het begrip ‘richting’ wil herdefiniĆ«ren. Het gaat volgens de katholieken niet meer om rooms-katholiek, protestants-christelijk, algemeen-bijzonder en islamitisch, maar om ‘een onderscheidend en samenhangend pedagogisch concept, gebaseerd op een mensbeeld en voorgestaan door een groep ouders (en anderen)’.

De commissie licht deze nieuwe definitie toe door te stellen dat ‘het mensbeeld van gelijkgestemden (…) zijn weerslag heeft op de inrichting van de school’. VOS/ABB concludeert dat het godsdienstige element hier in zijn geheel is verdwenen, wat kan worden gezien als een ontkenning door de bonden KBO en KBVO van het toekomstige bestaansrecht van het katholieke onderwijs. In feite krijgen de katholieke scholen hiermee een meer openbaar karakter.

Deze interpretatie van het advies van de Commissie Onderwijsstelsel wordt door voorzitter Theo Joosten van de Bond KBO en zijn collega Dick Wijte van de Bond KBVO tegengesproken. De voorgestelde herinterpretatie van het richtingbegrip, waarin ‘mensbeeld’centraal staat, betekent volgens hen niet dat er religieuze principes overboord worden gegooid.

De reactie van Joosten en Wijte kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen