Kenniscentrum Gemengde Scholen van start

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft in Amsterdam-West het officiële startsein gegeven voor het Kenniscentrum Gemengde Scholen. Dit kenniscentrum richt zich op ouders, gemeenten en scholen en schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs. Lees verder

De staatssecretaris gaf het startsein op rk-basisschool St. Jan in de wijk De Baarsjes in Amsterdam-West. De leerlingenpopulatie van deze school is de afgelopen jaren veranderd van nagenoeg zwart naar een gezonde mix die een afspiegeling vormt van de buurt. 

OCW en het kenniscentrum zien initiatieven van met name autochtone ouders om hun kinderen gezamenlijk aan te melden op een zwarte school bij hen in de buurt als een goede manier om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Rotterdam is tot nu toe koploper met vorig jaar 15 ouderinitiatieven, maar ook in veel andere steden worden dergelijke initiatieven ontplooid.

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen is opgericht in opdracht van het ministerie van OCW. Zie voor meer informatie www.gemengdescholen.nl.