Kernthema Bedrijfsvoering nr. 1

In april 2007 is het eerste nummer van Kernthema Bedrijfsvoering verschenen. Het is een special over alle aspecten van bedrijfsvoering waarmee scholen te maken krijgen, zoals financiën, planning en control. Lees verder

In dit eerste nummer de volgende artikelen:

  • In drie dagen zicht op uw financiën (een leergang voor het primair onderwijs)
  • Planning en control voor VO-managers (een leergang voor het voortgezet onderwijs)
  • Oppotten: zonde of verstandig?  Waar eindigt de gezonde buffer en wordt het onnodig oppotten?
  • Tips voor het maken van het eerste jaarverslag in het primair onderwijs* Een snelcursus financiële kengetallen
  • De ontwikkeling van werkgeverslasten, met het oog op de meerjarenbegroting.

In dit artikel wordt verwezen naar een uitvoerige verhandeling op de website; deze treft u aan in de rechterkolom hiernaast. Kernthema Bedrijfsvoering is in de week van 23 april aan alle leden van VOS/ABB verzonden. U kunt het ook downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen