Kernthema Bedrijfsvoering nr. 2

Het tweede nummer van Kernthema Bedrijsvoering is in juni 2007 aan alle leden in het primair onderwijs toegestuurd. Het is een themanummer over planning & control. Lees verder

Dit nummer bevat onder meer een informatief artikel over het bestuursverslag, van de hand van beleidsmedewerker Reinier Goedhart van VOS/ABB. Géke Lexmond, ook beleidsmedewerker, schreef een uitvoerig stuk over de balanced score card: ‘Nuttig bij planning & control’.

Verder in nummer 2 een interview met drie financieel beleidsmedewerkers uit Friesland. Zij hebben een netwerk opgericht om te profiteren van elkaars kennis. Ook bevat het Kernthema een verslag van de netwerkbijeenkomst financieel management die in april is gehouden.

Kernthema Bedrijfsvoering nr. 2 is ook te downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen