Kernthema Bedrijfsvoering nr 3.

Het derde nummer van Kernthema Bedrijfsvoering, dat recent is verschenen, is een themanummer over verloning. Het blad, een speciale uitgave van VOS/ABB, is inmiddels aan alle leden in primair onderwijs toegestuurd. Lees verder

In dit nummer van Kernthema Bedrijfsvoering treft u onder meer de volgende onderwerpen.

  • De nieuwe concurrenten van CASO.  Met voorbeelden uit de praktijk van schoolbesturen die zijn overgestapt naar andere aanbieders, zoals Skipov uit Veghel.
  • Begroting: kalenderjaar of schooljaar? Het primair onderwijs heeft te maken met Londo-vergoedingen, die per kalenderjaar worden toegekend, terwijl de bekostiging personeel per schooljaar plaatsvindt.
  • De relatie tussen formatieplan en begroting. Een uitvoerig artikel van VOS/ABB’s financieel specialist Bé Keizer.

Het Kernthema Bedrijfsvoering is ook te downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen