Kernthema ECOO: imago, religie, GO!

Het tweede Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) besteedt aandacht aan de imagocampagne van Leerplein055 in Apeldoorn. Het kernthema is verstuurd aan alle openbare scholen en besturen die lid zijn van VOS/ABB. Lees verder

Algemeen directeur Otto Meulenbeek van het bestuur Leerplein055 voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Apeldoorn was de negatieve publiciteit en de dalende leerlingenaantallen die daarmee samenhingen zat: ‘We hebben gezegd: daar houden we mee op! We vertellen wat we willen bereiken. Kortom: dat we het goed doen!’

In het tweede Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs staat ook een interview met oud-lijsttrekker Kars Veling van de ChristenUnie, die nu voorzitter is van de algemene directie van de openbare Johan de Witt Scholengroep in Den Haag. Hij voelt zich als orthodox christen thuis in het openbaar onderwijs: ‘Een sterke levensovertuiging dwingt mij niet om mijzelf te isoleren’, aldus Veling.

Rector Peter Wind van het openbare Leidsche Rijn College in Utrecht vertelt over de ruimte die zijn school geeft aan religie. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het Commissie Gelijke Behandeling. Die oordeelde dat de school zich niet schuldig heeft gemaakt aan verboden onderscheid op grond van godsdienst bij het beëindigen van de stageovereenkomst met een islamitische student.

GO!
In de rubriek ‘Over de grens…’ neemt het Kernthema ECOO een kijkje bij het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in Vlaanderen. Dat heeft enkele jaren geleden de overstap gemaakt van algehele neutraliteit à la het Franse openbaar onderwijs naar actief pluralisme, zoals het openbaar onderwijs in Nederland dat kent.

Verder kort nieuws, veelgestelde vragen en interessante websites.

De digitale versie van het tweede nummer van het Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen