Kernthema ECOO nr. 1.

Het eerste Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB is op 24 mei 2007 verschenen. Lees verder

In dit nummer:

  • Interview met professor Dick Mentink van de Erasmus Universiteit Rotterdam over de vereniging als zevende bestuursvorm voor het openbaar onderwijs.
  • Rechtsfilosoof Paul Cliteur van de Universiteit Leiden geeft onder de kop ‘Het gaat om onze gemeenschappelijke toekomst’ zijn visie op het openbaar onderwijs.
  • De openbare Archipelscholen hebben een leerlijn levensbeschouwing ontwikkeld die past binnen de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs.
  • In de rubriek ‘Over de grens…’ belicht hoogleraar Cees Maris van de Universiteit van Amsterdam de verschillen tussen het Franse en Nederlandse openbaar onderwijs.
  • Verder: kort nieuws, veelgestelde vragen en tips voor websites.

Het Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) is op 24 mei verzonden aan alle openbare scholen en schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten. U kunt het kernthema ook downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen