Kernthema Good Governance, nr. 5

Het Kernthema Good Governance nr. 5 gaat onder meer in op het bestuursmodel van Carver en op ervaringen in het bestuurlijke onderwijsveld met de Code good governance. Lees verder

Algemeen directeur Peter Schot en bestuursvoorzitter Wim van Til van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) vertellen dat de invoering van het bestuursmodel van het Amerikaanse echtpaar John en Miriam Carver niet zonder slag of stoot is verlopen. Maar nu ze eenmaal met dit model werken, bevalt het goed.

Het concept van de Code good governance komt aan bod in een gesprek met algemeen directeur Edwin van den Hooven van de Stedelijke Scholengemeenschap De Rede in Terneuzen. Hij zegt dat de code een uithangbord is waarmee de school kan laten zien dat die professioneel aan het werk is. De concept-code blijkt onder meer van belang bij de contacten met het bedrijfsleven.

In dit kernthema staat ook een artikel over de mogelijkheden om de verschillen tussen de wet- en regelgeving voor openbare en bijzondere schoolbesturen zo veel mogelijk weg te werken. Dit artikel bouwt voort op een eerdere publicatie over het governance-rapport van de commissie-Zoontjens.

Andere onderwerpen die aan de orde komen in dit kernthema, zijn onder meer de verhouding tussen goed onderwijsbestuur en medezeggenschap en de (on)mogelijkheden van horizontale verantwoording.

U kunt Kernthema Good Governance nr. 5 downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl

Bijlagen