Kernthema Good Governance, nr. 6

In Kernthema Good Governance nummer 6 komt onder anderen bestuurder Henk van der Esch van de Orchidee Scholengroep in de Achterhoek aan het woord. Hij vindt dat de politiek moet stoppen met ‘de aanhoudende stroom van ongenuanceerde, gezagsondermijnende en apert onjuiste uitlatingen over onderwijsmanagers en professionele schoolbestuurders’. Lees verder

Van der Esch reageert op de vele berichten in de media over de vermeende explosieve groei van het aantal onderwijsmanagers en bestuurders die alleen maar geld zouden verslinden. Hij heeft zich sinds het aantreden van het huidige kabinet-Balkenende gestoord aan volgens hem ongefundeerde, soms bijna lasterlijke kritiek van minister Ronald Plasterk van OCW.

De minister zei op het AOb-congres op 12 juni in Utrecht dat het onderwijs tegenwoordig wordt bepaald door managers die vaak twee keer zoveel verdienen als leraren en die hen als pionnen heen en weer schuiven. Later herhaalde hij zijn kritiek in het artikel ‘Weg met de managers’ in Vrij Nederland. Van der Esch vindt dat de minister juist blij moet zijn met professionele schoolbesturen.

Horizontale verantwoording
In dit kernthema ook een interview met adviseur Mhiera den Blanken van bureau Sardes over horizontale verantwoording. Senior beleidsmedewerker Klaas te Bos van VOS/ABB gaat in op duurzame onderwijsrelaties volgens de Onderwijsraad. Verder in deze publicatie literatuur en links naar websites over codes voor goed onderwijsbestuur, beloning en bestuur & management.

Het Kernthema Good Governance nummer 6 staat in de rechterkolom. 
Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl

Bijlagen