Kernwaarden tegen populisme

Het openbaar onderwijs moet pal blijven staan voor zijn uitgangspunten van gelijkwaardigheid, onderling respect en democratie. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en de daaropvolgende politieke discussies, waarin zelfs het voortbestaan van de rechtsstaat aan de orde kwam, maken dat maar al te duidelijk. Lees verder

Het mag helder zijn: de opkomst van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders baart mij grote zorgen. De standpunten die deze partij huldigt, staan haaks op wat het openbaar onderwijs in het belang van elk kind nastreeft.

Laat ik beginnen met de partij zelf. Die is een ondemocratische organisatie zonder leden. Inspraak ontbreekt. De partij is Geert Wilders en andersom. De geschiedenis leert dat organisaties die hun interne democratie aan hun laars lappen, een gevaar voor de samenleving kunnen zijn. Het is niet voor niets dat de openbare scholen uitgaan van democratische beginselen, mét inspraak van alle betrokkenen. In de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zoals VOS/ABB die samen met de leden heeft opgesteld, staat dan ook dat de openbare school leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming betrekt. Dat is van levensbelang!

De PVV, dus Geert Wilders, laat ook met opzet zien respectloos tegenover andersdenkenden te staan. Een helaas maar al te bekend voorbeeld hiervan is het woord ‘kopvoddentaks’. Het maakt niet uit of iemand voor of tegen islamitische hoofddoekjes is: geen enkel weldenkend mens haalt het in zijn hoofd om een dergelijk woord te gebruiken. Het idee om belasting te gaan heffen op het dragen van hoofddoekjes doet er niet eens meer toe. Het gebruik van het woord alleen al wijst op volstrekte respectloosheid en een kwalijk superioriteitsgevoel.

Een ander voorbeeld van het feit dat gelijkwaardigheid en respect aan een ernstige erosie onderhevig zijn, is het feit dat Geert Wilders de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs wil handhaven in het belang van de keuzevrijheid van ouders, maar nadrukkelijk niet voor ouders die moslim zijn. Het mag duidelijk zijn dat ik voorstander ben van openbaar onderwijs, maar als ik naar de bijzondere scholen kijk, dan vind ik dat hun bestaansrecht moet zijn gebaseerd op onderling respect en gelijkwaardigheid. Eén groep uitsluiten, zoals Wilders nastreeft, leidt tot een samenleving waarin wantrouwen en in het uiterste geval haat kunnen gaan heersen. Het voorstel van de PVV om etnische registratie in te voeren, staat in dit kader wel in een heel wrang daglicht.

Het lijkt erop dat 15,5 procent van de kiezers en ook leidende politici van andere partijen de mogelijke gevolgen van de politieke macht van de PVV niet willen inzien. Het percentage PVV-stemmers in het onderwijs lag in juni met ongeveer 5 procent gelukkig relatief laag, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. Toch vind ik het alarmerend dat 1 op 20 mensen in het onderwijs zijn of haar stem uitbrengt op een partij die voor de toekomstige maatschappij van onze kinderen uitgaat van respectloosheid en ongelijkwaardigheid en de regels van de democratie minacht.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB