Kind niet afrekenen op wanbetaling ouders

Het is pedagogisch-didactisch en juridisch niet te verantwoorden om een leerling tijdens het overblijven apart te zetten om ouders die de rekening daarvoor nog niet hebben betaald onder druk te zetten. Dat stelt de Helpdesk van VOS/ABB. Lees verder

De Helpdesk van VOS/ABB reageert op berichten in de media over een directrice van een openbare basisschool die een leerling in een aparte ruimte liet overblijven, omdat zijn ouders de rekening voor de tussenschoolse opvang nog niet zouden hebben betaald. Adviseur José van Snek benadrukt dat dit te ver gaat. De ouders van de leerling hebben overigens in de media laten weten dat zij de rekening wel degelijk op tijd hebben betaald.

‘Afgezien van de vraag of in dit geval de rekening op tijd was betaald, heeft de school indien dit niet het geval is, een vordering ten opzichte van de ouders en niet ten opzichte van de leerling. Het kind wordt hier de dupe van een situatie die tussen de ouders en de school speelt’, aldus Van Snek.

De maatregel om een leerling apart te zetten als ouders nog een rekening moeten betalen, valt volgens haar niet onder de pedagogische autonomie van de school. ‘Deze actie is dan ook niet te verantwoorden en bovendien geenszins proportioneel. Het middel is veel zwaarder dan het beoogde doel.’

Van Snek benadrukt ook dat een dergelijke maatregel niet past binnen de kernwaarde van het openbaar onderwijs om waarden en normen bij te brengen. ‘De leerling wordt immers min of meer gestraft voor een vermeende tekortkoming die niet aan hem is toe te rekenen.’