‘Kinderen met beperking hebben recht op vervoer’

De ophef over het leerlingenvervoer moet genuanceerd benaderd worden, vindt VOS/ABB. Kinderen met een beperking hebben er te allen tijde recht op naar een passende school voor speciaal onderwijs te kunnen. Van ouders die kiezen voor een school van een speciale geloofsrichting, mag een eigen bijdrage in de vervoerskosten worden verwacht. Lees verder

Dat zei Anna Schipper, adjunct-directeur van VOS/ABB, vanmorgen op Radio 1 en Radio 2 en in diverse ochtendbladen.

De ophef ontstond vandaag toen het Algemeen Dagblad na een rondgang langs gemeenten ontdekte dat gemeenten massaal snijden in het busjesvervoer. Het regelen hiervan is een taak van de lokale overheid. Volgens de wet hebben ouders het recht op vrije schoolkeuze, en als de school van hun keuze verder weg ligt dan 6 kilometer, is de gemeente verplicht het vervoer daar naartoe te bekostigen. 

Het AD ontdekte dat sommige gemeenten de kilometergrens oprekken. Veel gemeenten betaalden tot nu toe al vervoer als de school minder dan 6 kilometer weg ligt, maar gaan nu naar het wettelijk minimum. Andere gemeenten vragen ouders om een eigen bijdrage of zoeken samenwerking met andere gemeenten.

Passend onderwijs
Voor VOS/ABB staat als een paal boven water dat kinderen met een beperking altijd de faciliteiten moeten krijgen om een passende school te bezoeken. ‘Dat is de kern van passend onderwijs’, aldus Anna Schipper. Zij is bang dat veel kinderen met een beperking thuis komen te zitten als er geen vervoer is naar de juiste school. ‘Dat kan nooit de bedoeling zijn’.

Wel vindt Schipper dat het iets genuanceerder ligt voor kinderen van zwaar-gelovige ouders, die een school ver van huis kiezen omdat die beter past bij hun bijzondere levensovertuiging. ‘Voor deze kinderen is wel passend onderwijs dichterbij beschikbaar: ze zijn immers welkom op de openbare school in de buurt, waar respect is voor ieders levensovertuiging. Als ouders dan toch een andere school willen, is dat hun vrije keuze, maar dan is een bijdrage in het vervoer billijk’.

Beluister hier het radiofragment met Anna Schipper op radio 1 (schuif de balk naar minuut 13).

Beluister hier het radiofragment op Radio 2

Algemeen Dagblad: ‘Leerling dupe van bezuiniging op busvervoer’.

Nederlands Dagblad: ‘Bezuinigingen op leerlingenvervoer’ 

De Volkskrant: ‘Steeds minder busjes voor leerlingen’.

NRC: ‘Geen geld meer voor vervoer leerlingen met een beperking’