Kindersummit vrede en veiligheid sluit School!Week af

Leerlingen van openbare basisscholen uit heel Nederland hebben vrijdag meegedaan aan de Kindersummit in het Museon. De conferentie werd bijgewoond door onder anderen burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven. De Kindersummit was de afsluiting van de School!Week 2014.

Bij de opening van de conferentie benadrukte directeur Christine van der Sman van het Museon dat de bijdragen van de kinderen voor een vreedzame en veilige wereld nog belangrijker zijn dan wat de tientallen wereldleiders met elkaar zullen bespreken tijdens de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart in het nabijgelegen World Forum. In verband met die topconferentie waren er vrijdag in de omgeving van het Museon al diverse afsluitingen en veiligheidscontroles.

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 van diverse basisscholen uit het hele land volgden tijdens de Kindersummit workshops over thema’s die van belang zijn voor een betere wereld, zoals ‘oorlog en vrede’, ‘economie’ en ‘cultuur’. Een aantal van hen had speeches opgenomen, onder wie Tristan Brand van openbare basisschool De Violier in Schiedam, die in die stad ook in de kindergemeenteraad zit. Hij richtte zijn persoonlijke boodschap aan de Amerikaanse president Barack Obama:

Het NOS Jeugdjournaal besteedde vrijdagavond aandacht aan de Kindersummit. Daarbij was speciale aandacht voor de bijdrage van Tristan Brand.

Burgemeester Jozias van Aartsen opende tijdens de Kindersummit het Vredesplein, een nieuwe tentoonstelling van het Museon.

De Kindersummit was de afsluiting van de School!Week 2014, de landelijke

De School!Week was campagneweek van 17 tot en met 21 maart waarmee VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten. Diversiteit en wederzijds respect staan daarin centraal. Het was voor de derde keer dat de Kindersummit werd gehouden. Vorig jaar was de locatie Madurodam, in 2012 de Euromast.

VOS/ABB en VOO organiseerden de Kindersummit in samenwerking met het jongereninitiatief HOPE XXL. De bijdragen van de deelnemers worden verwerkt in een verklaring die HOPE XXL wil aanbieden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Er is voor kinderen een boekje met informatie over HOPE XXL uitgebracht.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl