Klein schooltje in Enschede blijft toch open

De met sluiting bedreigde openbare basisschool De Lipper in de Enschedese wijk Velve-Lindehof kan toch open blijven. De gemeente Enschede neemt het gebouw van De Lipper over en verhuurt de lokalen die nodig zijn aan het schoolbestuur Consent. Lees verder

Consent wil een aantal locaties sluiten wegens leegstand. Een van die locaties was De Lipper, omdat die school al enige jaren onder de opheffingsnorm zit. Het voornemen van Consent veroorzaakte grote onrust onder ouders. Er werden in de gemeenteraad van Enschede vragen over gesteld.

De school kan nu toch open blijven, doordat de gemeente Enschede per 1 augustus het gebouw van De Lipper overneemt van Consent. De gemeente verhuurt daarna alleen die lokalen aan Consent die nodig zijn voor het onderwijs. Zo neemt de gemeente een deel van de huisvestingskosten over. Afgesproken is dat Consent investeert in het extra personeel dat nodig is om de school open te houden.

Openbaar onderwijs behouden
Wethouder Eric Helder op de website van de gemeente Enschede: ‘Ik ben blij dat we op deze korte termijn samen een oplossing hebben kunnen vinden voor De Lipper. Op deze manier overbruggen we op een goede manier de periode naar de start van de nieuw te bouwen brede school. Het openbaar onderwijs blijft zo in de wijk en juist voor Velve-Lindehof is dat een goede ontwikkeling.’