Kleurplatenactie tegen korting passend onderwijs

De SP is een kleurplatenactie begonnen tegen de bezuiniging op passend onderwijs. Lees verder

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en het Amsterdamse SP-gemeenteraadslid Mareen van der Pligt gaven donderdag het startsein voor de actie. Ze kleurden samen met leerlingen van de openbare Mytylschool Amsterdam en de eveneens openbare Van Koetsveldschool voor speciaal onderwijs in Amsterdam.

De kleurplaat bestaat uit een tekening van de bekende tekenaar Len Munnik. U kunt de kleurplaat gratis downloaden.

Ingekleurde platen kunnen worden gestuurd naar:

SP Tweede Kamerfractie
o.v.v. 'Kleurplaat'
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

De verzamelde kleurplaten zullen worden aangeboden aan minister Marja van Bijstervledt van OCW.