Kleutertoets nu écht in prullenbak

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer nogmaals laten weten dat de landelijk genormeerde kleutertoets verleden tijd is.

In zijn schriftelijke reactie op moties die werden ingediend tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting, geeft Dekker aan dat de Inspectie van het Onderwijs niet langer een onvoldoende oordeel geeft ‘bij afwezigheid van een gevalideerd toetsinstrument’, waarmee hij de landelijk genormeerde kleutertoets bedoelt.

De inspectie blijft echter wel van scholen vragen de ontwikkeling van het jonge kind te volgen. ‘Leerkrachten moeten vanaf het begin van de schoolperiode de brede ontwikkeling van jonge kinderen volgen door middel van gestructureerde observaties’, aldus de staatssecretaris.

De motie tegen de kleutertoets werd ingediend door Michel Rog van het CDA samen met Roelof Bisschop van de SGP, Jasper van Dijk van de SP, Joël Voordewind van de ChristenUnie en Jesse Klaver van GroenLinks.