Knelpunten bij huisvesting bso in de school

De huisvesting van buitenschoolse opvang in het bestaande schoolgebouw levert voor veel scholen nog knelpunten op. Om scholen hierbij te helpen is een handreiking gepresenteerd. Deze wordt toegelicht op een serie regionale workshops in november en december. Daar wordt dan ook meteen gewerkt aan de oplossing van praktische knelpunten. Lees verder

De handreiking is een gezamenlijk initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, VOS/ABB en de VNG. Het boekje wordt naar alle scholen gestuurd en is ook digitaal beschikbaar (zie rechterkolom van dit bericht).

De vijf workshops staan gepland voor november en december en zijn bestemd voor:

– gemeentelijke beleidsmedewerkers kinderopvang en onderwijshuisvesting
– schoolbesturen basisonderwijs
– kinderopvangondernemers in de BSO.

Tijdens het programma wordt de handreiking toegelicht, waarna de deelnemers aan de slag gaan met door henzelf ingebrachte knelpunten bij de huisvesting van BSO in schoolgebouwen. Aan het eind van de dag worden lokale oplossingen gepresenteerd en mogelijke knelpunten die landelijk moeten worden opgelost, geïnventariseerd.

De workshops vinden plaats op 17 november in Haarlem, 24 november in Eindhoven, 1 december in Nijmegen, 2 december in Assen en 3 december in Rotterdam van 10.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie over het programma en inschrijfformulier.

Bijlagen