Kort geding na afwijzen CAO-VO

De VO-raad beraadt zich op de te nemen stappen, nu de onderwijsbonden een kort geding hebben aangespannen over de CAO VO. De bonden willen zo afdwingen dat de VO-raad het onderhandelaarsakkoord alsnog met een positief advies voorlegt aan haar leden. Lees verder

Vorige week heeft de VO-raad het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord afgewezen, omdat de bonden de afspraken verkeerd zouden uitleggen.

De onenigheid betreft de overeengekomen verlaging van de werkdruk. Volgens de bonden betekent die afspraak dat leraren twee weken per jaar minder gaan lesgeven. De VO-raad zegt namens de werkgevers dat dit een verkeerde interpretatie van de afspraken is en dat de cao op deze manier onbetaalbaar wordt, terwijl het lerarentekort verder zal toenemen. De VO-raad wil het onderhandelaarsakkoord daarom niet meer aan de leden voorleggen.

De rechter zal nu uitsluitsel moeten brengen. Het kort geding dient dinsdag voor de rechtbank in Utrecht.