Kosten BAPO 2009-2010 vs a

De wijze waarop de voorziening BAPO nu is geregeld en berekend kan worden in het instrument Voorziening BAPO en Jubilea 2009 maakt het nuttig om ook weer een meerjarenraming te maken van de feitelijke kosten van BAPO die te verwachten zijn. Lees verder

Het instrument ‘BAPO kosten 2009.xls’ is in de rechterkolom opgenomen, waarmee u een meerjarenraming kan maken op basis van de personele gegevens die voor de komende jaren aan de orde zijn. Ook wordt een berekening gemaakt van de kosten bij maximale opname van de BAPO rechten en kunt u de ontwikkeling van het feitelijk gebruik van de BAPO in de loop der jaren volgen.

De uitkomsten van de kosten wordt ook grafisch weergegeven.

In het instrument is ook een toelichting in een afzonderlijk werkblad opgenomen.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u op de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom en kiest u voor ‘doel opslaan als…’

Voor nadere informatie:
Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl of
Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen