Kosten functiemix speciaal (voortgezet) onderwijs

De PO-Raad heeft een brochure uitgebracht over de functiemix PO, voorzien van drie instrumenten waarmee de kosten berekend kunnen worden. De brochure gaat nader in op de invoering van de functiemix, vanuit het perspectief van de werkgever. Daarbij is er … Lees verder

De PO-Raad heeft een brochure uitgebracht over de functiemix PO, voorzien van drie instrumenten waarmee de kosten berekend kunnen worden. De brochure gaat nader in op de invoering van de functiemix, vanuit het perspectief van de werkgever. Daarbij is er extra aandacht voor de financiële gevolgen. Bij de brochure is een drietal instrumenten gevoegd waarmee u de financiële gevolgen van de functiemix per school en per bestuur kunt berekenen. Zowel voor de basisschool, de school voor SBO als voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In de instrumenten zijn de laatst bekende cijfers (schooljaar 2010-2011) verwerkt. De brochure en instrumenten zijn uit de rechterkolom te downloaden.

Nadere info: Bé Keizer, e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen