Krant blundert over ‘sponsoring’ openbare scholen

Het Noordhollands Dagblad (NHD) heeft apert verkeerde informatie verspreid over vermeende sponsoring door het openbare schoolbestuur SOVON van het Alkmaarse cultuurproject YXIE. Het bestuur spreekt met kracht tegen dat het als sponsor 250.000 euro in dit project steekt. Lees verder

YXIE wordt het nieuwe Alkmaarse cultuurpodium. Op 9 juni werd tijdens een bijeenkomst voor de media bekendgemaakt wie de sponsors van het project zijn. Op die dag ondertekende algemeen directeur Ronald Gase van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) een intentieverklaring. In die verklaring staat dat SOVON vanaf de opening van YXIE gedurende vijf jaar nauw met het cultuurpodium wil gaan samenwerken.

De samenwerking zal bestaan uit deelname aan educatieve programma’s, zaalhuur voor openbare en/of besloten lessen, voorstellingen of kunstproducties van leerlingen en werkervaring- en stageplaatsen binnen de vakgebieden toneel, decorbouw, grafische vormgeving, multimedia, dienstverlening en veiligheid. De werkervaring- en stageplaatsen zijn interessant voor leerlingen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Cultuurgeld
Met de samenwerking is naar schatting op basis van 5000 leerlingen voor wie elk 10 euro ‘cultuurgeld’ per jaar beschikbaar is gedurende vijf jaar in totaal 250.000 euro gemoeid. De samenwerking vindt plaats op basis van goed overleg tussen YXIE en de betrokken openbare vo-scholen over de inhoud van het aanbod. Het NHD schreef echter dat SOVON met 250.000 euro YXIE gaat sponsoren. Dat bericht leidde vervolgens tot Kamervragen van de SP, die zich -overigens slechts op basis van het onjuiste krantenartikel- afvroeg of het schoolbestuur met de vermeende sponsoring de regels overtrad.

Algemeen directeur Ronald Gase van SOVON is verbaasd over de berichtgeving in het NHD, omdat tijdens de persbijeenkomst op 9 juni heldere informatie is verstrekt waarin ondubbelzinnig stond vermeld dat het bestuur géén sponsor is, maar slechts de intentie heeft uitgesproken om met YXIE te gaan samenwerken. Naar aanleiding van het onjuiste bericht in de krant en de daarop gebaseerde Kamervragen van de SP heeft Gase in een brief aan het ministerie van OCW duidelijk gemaakt wat de werkelijke situatie is.

De brief van Gase aan OCW staat in de rechterkolom van dit bericht. De reactie was voor het NHD reden om na drie weken op naam van Gase een redactioneel stuk te plaatsen.

Bijlagen