Krimp in Drenthe: snelle actie nodig

Het basisonderwijs in Drenthe moet snel in actie komen om de grote krimp van het aantal leerlingen goed op te vangen. Tot 2020 daalt het leerlingenaantal in deze provincie met 13 procent; in sommige gemeenten is dat 23 tot 30 procent en er zijn zelfs dorpen die in 2015 al 60 procent minder leerlingen zullen tellen. Concreet gaat het om 6550 leerlingen minder in nog geen tien jaar tijd. Lees verder

Deze cijfers komen uit het rapport ‘Krimpen met perspectief’, dat op 26 april is gepresenteerd op een conferentie in het provinciehuis in Assen. Het rapport is opgesteld door adviesbureau STAMM, in samenwerking met school- en gemeentebestuurders. Mede geïnspireerd door deze samenwerking hebben schoolbesturen en gemeenten het thema inmiddels hoger op de agenda gezet en zijn zij al concreet aan de slag gegaan met oplossingen. Het project is mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe.

Grote effecten
De effecten van krimp op het onderwijs zijn groot. Financieel wordt het moeilijker, want minder leerlingen betekent minder inkomsten, terwijl de huisvestingskosten gelijk blijven. Bovendien signaleert de Inspectie van het Onderwijs dat in kleine scholen de kwaliteit onder druk staat. Dat komt onder meer door de hoge werkdruk voor het weinige personeel en de vele combinatieklassen. Bovendien hebben de kinderen weinig leeftijdsgenootjes, wat nadelig is voor hun sociale ontwikkeling.

Het rapport geeft een beeld van  mogelijke oplossingsrichtingen in Drenthe. Genoemd worden de mogelijkheden van samenwerken in bovenschoolse onderwijsteams of het clusteren van scholen. Schoolbesturen wordt aangeraden om goed samen te werken met gemeenten om diversiteit en bereikbaarheid te kunnen blijven bieden. Ook moeten scholen al in een vroeg stadium met ouders overleggen over oplossingen.

Kansen
Volgens de onderzoekers biedt de krimp ook kansen. Er blijven waarschijnlijk minder scholen over in Drenthe, maar dit kunnen wel bétere scholen worden als het proces goed wordt opgepakt, aldus het rapport.

De gemeenten waar de krimp het sterkst toeslaat, zijn Borger-Odoorn, Westerveld, De Wolden, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Noordenveld. In al deze gemeenten daalt het aantal basisschoolleerlingen tot 2020 met meer dan 23 procent.

Lees het rapport ‘Krimpen met perspectief’ van STAMM.

Uit de rechterkolom kunt u een artikel uit het Dagblad van het Noorden downloaden.

Bijlagen