Krimp: minister schuift financiering mobiliteitsplan af

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW is positief over het mobiliteitsproject ‘In beweging’ van het Personeelscluster Oost-Nederland (PON), maar het is volgens haar niet een taak van de rijksoverheid om dit financieel te ondersteunen. Dat antwoordt ze op vragen van PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Lees verder

Het mobiliteitsproject ‘In beweging’ van het PON is een initiatief van 115 samenwerkende basisscholen in Oost-Nederland. Het doel is om de medewerkers en scholen in dit demografische krimpgebied vitaal te houden. 

De vragen van Dijsselbloem aan de minister gingen over de financiering van het project. Het ministerie heeft, zo bevestigt de minister, de initiatiefnemers in een verkennend gesprek over financiële ondersteuning doorverwezen naar het Participatiefonds.

De reden hiervoor, zo meldt de minister, is dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het personeels- en mobiliteitsbeleid. ‘Het Participatiefonds verevent de kosten van de werkloosheidsuitkeringen over alle schoolbesturen. De eventuele baten van een goed mobiliteitsbeleid komen zo via premieverlaging ten goede aan alle schoolbesturen’, aldus Van Bijsterveldt.

Het is daarom volgens de minister niet aan haar, maar aan het bestuur van het Participatiefonds om een beslissing te nemen over financiële ondersteuning van mobiliteitsprojecten.

Klik hier voor de antwoorden van de minister.