Krimp nog niet in het voortgezet onderwijs?

In het voortgezet onderwijs wordt vaak gedacht dat de gevolgen van demografische krimp nog wel even op zich laten wachten, en dat nu alleen het primair onderwijs ermee te maken heeft. Niets is minder waar. VOS/ABB kan scholen adviseren over de wijze waarop ze op basis van hun eigen kracht met de gevolgen van krimp kunnen omgaan.

Een voorbeeld van een school voor voortgezet onderwijs die de gevolgen van krimp ervaart, is de openbare RSG Ter Apel. Deze school moet voor een sluitende begroting in 2014 een bedrag van 100.000 euro bezuinigen op personeel, zo blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde.

Op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt rector Jan de Wit dat de bezuiniging via natuurlijk verloop wordt opgelost. ‘Met vijf mensen die met pensioen gaan, halen we het al. Misschien moet ik dan juist weer mensen aannemen.’

RSG Ter Apel heeft niet alleen te maken met de gevolgen van demografische krimp, maar ook met de onzekerheid rond het aantal leerlingen dat afkomstig is van het plaatselijke asielzoekerscentrum. ‘In de begroting kun je niet helder maken hoeveel kinderen er bijvoorbeeld uit Syrië komen. Soms zijn het vijf leerlingen, maar binnen zes weken kunnen het er tachtig zijn. Wij hebben een bekostiging voor dertig leerlingen. Zijn het er meer, dan heb je juist weer personeel nodig’, aldus De Wit.

Advies over krimp
In 2012 heeft VOS/ABB voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs een informatieve handreiking over de gevolgen van demografische krimp gepubliceerd. Deze uitgaven zijn aan alle leden van VOS/ABB toegestuurd en staan op het besloten ledengedeelte van deze website:

VOS/ABB kan schoolbesturen en scholen adviseren over de wijze waarop de gevolgen van demografische krimp het beste kunnen worden opgevangen.

Informatie: : 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl