Krimp: gemeente splitsen of niet splitsen?

Als binnen een gemeente aanzienlijke verschillen bestaan in bebouwingskarakter en bevolkingsdichtheid kan worden besloten het grondgebied in twee delen te splitsen. Daarmee kan de opheffingsnorm worden beïnvloed. Vooral voor kleine scholen in plattelandsdorpen in grote (fusie)gemeenten kan dit een oplossing zijn. De kwestie is voor het onderwijs zeer relevant, zeker in gebieden met demografische krimp, omdat er veel gemeentelijke herindelingen aankomen.

Een voorbeeld waarover staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs Kamervragen heeft beantwoord, is de protestants-christelijke Oranjeschool in Zalk. Dit dorpje aan de IJssel met ruim 800 inwoners maakt deel uit van de gemeente Kampen, waar de opheffingsnorm 94 leerlingen bedraagt. Daar zit het dorpsschooltje al twee jaar onder, wat betekent dat als ook volgend jaar die norm niet wordt gehaald, de rijksbekostiging zal worden stopgezet.

In 2001 heeft de gemeente Kampen na de fusie met de toenmalige gemeente IJsselmuiden besloten om het grondgebied niet op te splitsen in een stedelijk en plattelandsgedeelte. Als daartoe destijds wel was besloten, zou de opheffingsnorm in Zalk aanzienlijk lager hebben gelegen dan nu het geval is. Dit had echter ook betekend dat de opheffingsnorm in het stedelijke gebied fors hoger was geweest, wat negatieve gevolgen had kunnen hebben voor het voortbestaan van basisscholen in de stad Kampen en het (grote) dorp IJsselmuiden.

Het is in vergelijkbare kwesties dus van belang om goed af te wegen wat in de specifieke situatie een verstandig besluit kan zijn: splitsen of niet splitsen. Het is uiteindelijk aan de gemeente om eventueel een besluit tot splitsing van het grondgebied te nemen. Voorwaarde daarbij is dat alle schoolbesturen in die gemeente ermee akkoord gaan.

De kwestie speelt in het onderwijs in verband met aanstaande gemeentelijke herindelingen. De relevantie is het grootst in gebieden met demografische krimp. Als er binnen de gemeenten nu wordt nagedacht over een eventuele splitsing van het grondgebied, kan de toekomstige sluiting van basisscholen worden voorkomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Foto Sint-Nicolaaskerk Zalk: Wikipedia/Berend Jan Stijf