‘Krimp vereist bewustwording van bestuurders’

Bestuurders in regio’s waar de bevolking afneemt, moeten zich meer bewust worden van de gevolgen van deze krimp voor de instandhouding van voorzieningen, zoals scholen. Dat heeft staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een bezoek aan krimpregio Zeeland. Lees verder

Het bezoek van Bijleveld stond in het teken van een traject waarmee de provincie Zeeland de betrokkenen bewust wil maken van de gevolgen van bevolkingsafname in deze regio. Bij dit traject worden alle relevante partijen betrokken, zodat die elk kunnen meedenken over maatregelen.

Bijleveld vindt dat bestuurders de gevolgen van krimp goed onder ogen moeten zien en met mogelijke oplossingen moeten komen voor problemen die hiermee samenhangen. Ze pleit voor een brede aanpak: ‘Het gaat niet alleen om de woningvoorraad, maar ook over hoe je voorzieningen op peil houdt, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs en openbaar vervoer.’

De staatssecretaris onderzoekt de mogelijkheden voor een Rijksfonds om initiatieven te ondersteunen, zoals dat eerder voor stedelijke vernieuwing is gebeurd. In oktober zal een interbestuurlijk actieplan over bevolkingsdaling naar de Tweede Kamer worden gezonden. 

Niet alleen Zeeland is een regio met veel krimp, ook in Zuid-Limburg en Oost-Groningen neemt de bevolking fors af.