Krimp zet door: ruim 21.000 leerlingen minder

De trend die in feite al bekend was, wordt bevestigd door cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW: de krimp van het aantal leerlingen in het primair onderwijs zet door.

DUO heeft bestanden online gezet, waarin het aantal leerlingen per vestiging op 1 oktober 2013 staat vermeld. De dienst baseert zich op de gegevens zoals die door de scholen zijn aangeleverd in de periode tot 26 oktober. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON).

Uit deze gegevens blijkt dat de basisscholen dit jaar zijn gestart met ruim 21.000 leerlingen minder dan in oktober vorig jaar. Dat is een daling van 1,4 procent. Het speciaal basisonderwijs daalt sneller: daar waren 4,4 procent minder leerlingen.

Vergeleken met 2008 zijn er nu in het primair onderwijs 70.000 leerlingen minder (daling van 1,55 naar 1,48 miljoen).