Krimpgemeente Borsele waarschuwt voor kaalslag

De gemeente Borsele slaat bij het ministerie van OCW alarm over de kaalslag van het openbaar primair onderwijs in deze Zeeuwse krimpgemeente. Lees verder

In een brief van het college van burgemeester en wethouders aan het ministerie staat dat de combinatie van demografische krimp, al langere tijd ontoereikende rijksfinanciering en diverse bezuinigingen van de rijksoverheid funest uitpakt voor het basisonderwijs in de verscheidene dorpen in de gemeente Borsele. 

Eén van de kleine basisscholen, obs De Berenburcht in het dorp Baarland, gaat aan het einde van dit schooljaar dicht. Een nevenvestiging van een van de andere scholen is al gesloten. Het college signaleert een zichzelf versterkende neerwaartse ontwikkeling, die door de gemeente alleen niet meer te stoppen is. B&W vragen vragen het ministerie daarom om hulp.

De brief gaat in op het openbaar onderwijs, omdat de gemeente Borsele daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk is.

De brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Klik hier voor een artikel uit het vroegere VOS/ABB-magazine Over Onderwijs over obs De Berenburcht in Baarland.