Krimpgemeenten: ruimte voor creatieve oplossingen

Gemeenten die te maken hebben een dalend bevolkingsaantal, moeten de ruimte krijgen om met creatieve oplossingen de sociaal-economische veerkracht in de regio te behouden. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die een rapport over demografgische krimp en de gevolgen daarvan heeft gepubliceerd. Lees verder

De VNG wijst erop dat over 15 jaar ruim zes op de tien huidige gemeenten minder inwoners hebben dan nu. Door tijdig in te spelen op de komende bevolkingsdaling, kunnen gemeenten van krimp een kans maken. De VNG wil de gemeenten daarbij ondersteunen.

Bevolkingsdaling heeft onder meer gevolgen voor het onderwijs. Als voorbeeld noemt de VNG in het rapport de onderwijshuisvesting. ‘Gemeenten bouwen een school voor een langere periode, bijvoorbeeld 40 jaar. Wanneer een school na 20 jaar leeg komt te staan, dan lopen de kapitaallasten nog 20 jaar door, terwijl er geen inkomsten meer zijn. Ook bij sloop van de school blijven de lasten bestaan. Een profijtelijke herontĀ­wikkeling van het schoolterrein is waarschijnlijk geen optie omdat er weinig vraag is naar nieuwe woningen en bedrijven’, zo staat in het rapport van de VNG.

Het onderwijs krijgt ook in samenhang met andere gemeentelijke beleidsterreinen te maken met de gevolgen van demografische krimp. Als het onderwijs door teruglopende inkomsten aan kwaliteit inboet, leidt dat tot een minder gunstig vestigingsklimaat, waardoor de bevolking nog verder afneemt.

Bovenstaande en andere punten staan in het gratis te downloaden rapport Demografische krimp: een (inter)nationaal vraagstuk met een lokale transformatieopdracht.

In het zomernummer van Over Onderwijs staat een artikel over demografische krimp in Limburg. Klik hier voor de digitale versie van dit artikel.