Krimpscholen in Groningen hopen op dispensatie

Ondanks de nieuwe Wet samenwerkingsscholen, die op 1 september van kracht is geworden, is het voor kleine schooltjes in krimpgebieden nog steeds lastig samenwerken. Dat blijkt deze week weer in Noord-Groningen. Daar willen een openbare en een katholieke school samenwerken met behoud van hun eigen brin-nummers. Ze hopen op dispensatie van de minister. Lees verder

Het gaat om obs De Weerborg en de katholieke Sint Jozefschool in het dorpje Wehe-Den Hoorn. De Weerborg heeft minder dan 40 leerlingen, de Sint Jozefschool haalt de 50 niet. Bovendien zien ze dat de aanwas steeds meer stagneert. Groep 1 van De Weerborg heeft nog maar één leerling en in groep 2 zitten er twee. In beide schooltjes komt de onderwijskwaliteit in gevaar. Dat erkennen de directies en zij willen dan ook wel samenwerken. Samen hebben ze immers nog ruim 80 leerlingen.

Alleen willen beide scholen hun eigen bestuur en brin-nummer houden om hun identiteit te waarborgen. Ze willen de klassen van de verschillende scholen samenvoegen, maar wel aparte lessen levensbeschouwing geven. Volgens de huidige wetgeving is deze constructie niet mogelijk. Er kan wel een samenwerkingsschool  worden opgericht als één van de twee denominaties verloren dreigt te gaan en men die toch wil behouden. Maar dan moeten de twee scholen fuseren en doorgaan als samenwerkingsschool, met één brinnummer. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs bevestigt desgevraagd dat samenwerking met behoud van brinnummers op grond van de wet niet mogelijk is.

De betrokken schoolbesturen in Noord-Groningen zijn echter in gesprek met het ministerie om een uitzonderingspositie te verkrijgen.