‘Krimpvisie Dekker biedt kansen’

Stichting de Mare voor openbaar primair onderwijs in de Overijsselse gemeenten Olst-Wijhe en Raalte ziet kansen in de visie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op de toekomst van de kleine scholen. Dat twittert directeur-bestuurder Adrie Bolijn van de Mare.

Hij verwijst naar een artikel op de website Salland Centraal, waarin de Mare wordt geciteerd: ‘Wij zien in het voorstel een mogelijkheid om onze voornemens om het onderwijs in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven door de ombouw van scholen tot kindcentra en onderwijsteams bestaande uit twee of meerdere scholen, te verwezenlijken. We zien het schrijven van de staatssecretaris als een steun in de rug.’

De Mare wil het onderwijs toekomstbestendig maken met behoud van kwaliteit door in te zetten op samenwerking van scholen en op de vorming van integrale kindcentra. ‘Het voorstel van de staatssecretaris betreft onder andere het vergemakkelijken van fusies tussen scholen en de vorming van samenwerkingsscholen, scholen van openbare en christelijke signatuur. Bovendien wil de staatssecretaris de vorming van kindcentra bevorderen. Beide voorstellen sluiten naadloos aan bij de weg die Stichting de Mare heeft ingezet.’ Daarmee verwijst Bolijn naar het koersdocument Veranderen met visie van de Mare.

Het voorstel van Dekker om de kleinescholentoeslag om te vormen tot een bonus op samenwerking, heeft voor de Mare grote financiële gevolgen. ‘Tegelijkertijd biedt de financiële prikkel die wordt ingezet voor samenwerkende scholen, een mogelijkheid om onze visie verder te verwezenlijken. Tenminste, als er niet gekort wordt op het totale budget dat nu besteed wordt aan de kleine scholentoeslag’, aldus Bolijn.